Najpiękniejsze miejscaWarto zobaczyć

Odrzykoń i jego skarby: zamek Kamieniec

Odrzykoń i jego skarby: zamek Kamieniec

Na terenie Podkarpacia nie brak ciekawych zabytków, w gronie których miejsce szczególne zajmują dawne zamki. Jednym z tych obiektów, którym w czasie wycieczki w rejonie Krosna warto się uważniej przyjrzeć, jest zamek Kamieniec w Odrzykoniu.

Co każdy turysta powinien wiedzieć na temat tego obiektu?

Zamek Kamieniec w Odrzykoniu to majestatyczna ruina, która już z daleka przyciąga uwagę turystów. Artykuł o Zamku Kamieniec powstał także na portalu www.podkarpacki.pl. Co wiemy o tej pięknej budowli, która wznosi się nad doliną Wisłoka? Wiemy, że jest to jedna z najstarszych warowni na terenie Podkarpacia, a znalezione tu zabytki świadczą o tym, że na wzgórzu zamkowym osadnictwo rozwijało się już w czasach kultury łużyckiej.

Wiemy też, że w miejscu drewnianej strażnicy powstał w czasach Kazimierza Wielkiego murowany zamek, który miał bronić granic ówczesnej Polski przed atakami ze strony Węgier oraz Rusi. Pod koniec XIV wieku panami zamku stają się Kamienieccy, a po nich – Seweryn Boner. Pod koniec XVI wieku zamek dolny staje się własnością Firlejów, a zamek górny – Skotnickich. Spory związane z murem granicznym, jakie toczono na zamku w tym czasie, stały się w późniejszym okresie głównym motywem „Zemsty” Fredry. W XVII wieku okolice Krosna są nękane przez wojska Rakoczego, a jednym ze skutków tego najazdu jest poważne zniszczenie zamku w Odrzykoniu. I choć zamek popadał w ruinę, jeszcze w II połowie XVIII wieku służył on jako schronienie dla konfederatów barskich. Dziś zamek ten jest jedną z ważniejszych atrakcji turystycznych na terenie Podkarpacia, a wycieczki po zamkowych murach każdemu mogą dostarczyć niezapomnianych wrażeń.